Scurt istoric

Infiintata in 1993 ca Fond al Proprietatii Private, societatea a fost reorganizata in conformitate cu prevederile Legii nr.133/1996 privind transformarea Fondurilor Proprietatii Private in Societati de Investitii Financiare.

S.I.F. OLTENIA S.A. functioneaza ca o societate comerciala pe actiuni, autoadministrata, cu capital fix, integral privat. Capitalul social este de 58.016.571 LEI impartit/divizat in actiuni ordinare nominative cu o valoare nominala de 0,10 LEI.

Activitatile de depozitare - prevazute de legislatie si regulamentele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (actualmente A.S.F.) - au fost asigurate de catre ING BANK NV AMSTERDAM - Sucursala Bucuresti, in baza contractului de depozitare, pana la data de 21/01/2014. Noul contract incheiat cu Raiffeisen Bank S.A. a intrat in vigoare incepand cu data de 22/01/2014

Evidenta actionarilor S.I.F. OLTENIA S.A. este tinuta de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti. Este listata la Bursa de Valori Bucuresti incepand din data de 01.11.1999.

S.I.F. OLTENIA S.A. este membra a Asociatiei Administratorilor de Fonduri din Romania (fosta Uniunea Nationala a Organismelor de Plasament Colectiv din Romania - UNOPC), a Asociatiei Actionarilor din Romania (AAR) si membru asociat al Asociatiei Europene a Capitalului Privat si de Risc (EVCA).

S.I.F. OLTENIA S.A. este o prezenta stabila pe piata de capital romaneasca in urma activitatii sustinute de tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti.