SAL-FIN

                Pentru conformitatea cu prevederile
                Regulamentului nr. 4/2016
                privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

" Art. 23. - (1) Entitatile autorizate, reglementate si/sau supravegheate de catre A.S.F, dupa caz, au obligatia sa informeze consumatorul, inclusiv prin publicarea pe site-ul internet, cu privire la dreptul acestuia de a apela la solutionarea alternativa a litigiilor, potrivit prezentului regulament si OG nr. 38/2015, precum si cu privire la conditiile de accesare a procedurilor de solutionare a litigiilor.
(2) Entitatile autorizate, reglementate si/sau supravegheate de catre A.S.F, dupa caz, au obligatia sa informeze consumatorii cu privire la faptul ca entitatea careia i se pot adresa este SAL-FIN.
(3) Entitatile autorizate, reglementate si/sau supravegheate de catre A.S.F. nu pot refuza solutionarea litigiului in cadrul SAL-FIN in cazul in care consumatorul si-a exprimat in mod expres si voluntar optiunea de solutionare.
Art. 24. - Dispozitiile prezentului regulament nu aduc atingere prerogativelor A.S.F. astfel cum acestea sunt prevazute in OUG nr. 93/2012. "

Regulamentul nr. 4/2016
Ghid SAL-FIN
Directiva SAL
Regulament-UE-524-2013
Solutionarea Alternativa a Litigiilor (SAL-FIN)