Raport anual 2016 consolidat

        Situatiile financiare consolidate pentru 31.12.2016 vor fi supuse aprobarii in AGOA convocata pentru 05.09.2017

Situatiile financiare consolidate la 31.12.2016 - auditate

Raportul Consiliului de Administratie pentru Situatiile financiare consolidate la 31.12.2016

Declaratie in conformitate cu Legea 82 / 1991

Raport Auditor Financiar pentru Situatiile financiare consolidate la 31.12.2016