Structuri de Guvernanta Corporativa


Consiliul de Administratie

1. conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU - Presedinte / Director General

2. conf. univ. dr. Cristian BUSU, MBA   - Vicepresedinte / Director General Adjunct

3. Anina RADU - administrator neexecutiv

4. Radu HANGA - administrator neexecutiv

5. Ana Barbara BOBIRCA - administrator neexecutiv

6. Nicolae STOIAN - administrator neexecutiv

7. Carmen Popa - administrator neexecutiv

Secretar: Ioan Pauna

Comitetul de Audit

1. Radu HANGA - administrator neexecutiv - independent - Presedinte

2. Ana Barbara BOBIRCA - administrator neexecutiv - independent

3. Nicolae STOIAN - administrator neexecutiv


Comitetul de nominalizare

1. Ana Barbara BOBIRCA - administrator neexecutiv - independent - Presedinte

2. Radu HANGA - administrator neexecutiv - independent

3. conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU - Presedintele Consiliului de Administratie


Conducerea Superioara

 Director General

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

 Director General Adjunct

conf. univ. dr. Cristian BUSU, MBA