Guvernanta Corporativa

Codul de Guvernanta Corporativa al BVB  |  Regulamentul de Guvernanta Corporativa  |  Conformitate cu Codul de Guvernanta Corporativa  |  Structuri de Guvernanta Corporativa  |  Auditor Intern  |  Auditor Extern  | 

Politica de previziuni  |  Politica de dividende  |  Politica de remunerare  |  Tranzactii Persoane Initiate  |  Arhiva Acte Societate  |  Reglementari Interne

DATE  DE  IDENTIFICARE

Nume utilizat de obicei (prescurtare): S.I.F. OLTENIA S.A.
Cod Unic de Inregistrare: RO 4175676
Nr. de inregistrare la Registrul Comertului.: J16/1210/30.04.1993
Numar Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006
Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei
Adresa: Str. Tufanele, nr. 1, Craiova - Dolj, cod postal 200767
Telefon: 0251-41.93.35; Fax: 0251-41.93.40
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Premium
Simbol piata - SIF5
E-mail:

100 % - capital privat

 Sediul SIF Oltenia S.A.