Intrebari frecvente

1) Ce este data de referinta? Ce este data de inregistrare? Ce este ex-date? Ce este data platii?
2) Cum pot intra in posesia dividendelor neridicate?
3) Cum trebuie procedat pentru actualizarea datelor personale in registrul actionarilor? (ex.: schimbarea numelui ca urmare a modificarii datelor de stare civila, schimbarea domiciliului etc.)
4) Cum se pot transfera actiunile detinute la S.I.F.Oltenia S.A de la o persoana decedata la mostenitorul / mostenitorii acesteia? Cum pot fi incasate dividendele neridicate care au apartinut unei persoane decedata?
5) Cum pot ceda unei rude actiunile pe care le detin la S.I.F. Oltenia S.A.?
6) Cum pot sa vand sau sa cumpar actiuni emise de S.I.F. Oltenia S.A.

1) Ce este data de referinta? Ce este data de inregistrare? Ce este ex-date? Ce este data platii?

"Data de referinta - data calendaristica expres specificata, respectiv zz/ll/an, stabilita de consiliul de administratie, respectiv de directoratul societatii, care servete la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGA i sa voteze in cadrul acesteia. Data de referinta trebuie sa fie ulterioara publicarii convocatorului i anterioara AGA; (Regulamentul ASF nr.5/2018 art.2 lit. (g))

Data de inregistrare - data calendaristica expres specificata, respectiv zz/ll/an, stabilita de adunarea generala a actionarilor, denumita in continuare AGA, care servete la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA. Data de inregistrare se stabileste in cadrul hotararilor AGA privitoare la evenimentele corporative; (Regulamentul ASF nr.5/2018 art.2 lit.(f))

"Ex-date - data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare. Ex - date se calculeaza cu luarea in considerare a ciclului de decontare T+2 zile lucratoare; ( Regulamentul ASF nr.5/2018 art.2 lit.(l))

"Data platii - data calendaristica expres specificata, respectiv zz/ll/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente detinerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizata debitarea si/sau creditarea de sume de bani si/sau instrumente financiare; ( Regulamentul ASF nr.5/2018 art.2 lit.(h))

2) Cum pot intra in posesia dividendelor neridicate?

 In ceea ce priveste dividendele cuvenite actionarilor, plata dividendelor se face in conformitate cu prevederile art. 146, alin (51) din Legea 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare: "Emitentii efectueaza plata dividendelor si a oricaror alte sume cuvenite detinatorilor de valori mobiliare prin intermediul Depozitarului Central si al participantilor la sistemul compensare-decontare si registru." Dividendele anuale cuvenite actionarilor a caror valoare nu acopera cheltuielile de distribuire generate de plata prin Depozitarul Central SA se distribuie la solicitarea actionarilor de la sediul SIF Oltenia SA prin casierie, fara comision.
COMUNICAT privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2016

3) Cum trebuie procedat pentru actualizarea datelor personale in registrul actionarilor? (ex.: schimbarea numelui ca urmare a modificarii datelor de stare civila, schimbarea domiciliului etc.)

 In vederea modificarii datelor de identificare cu care sunteti inregistrat in registrul actionarilor, este necesar sa contactati societatea care tine registrul S.I.F. Oltenia S.A, respectiv Societatea Depozitarul Central S.A.,(cu sediul in Bucuresti 020922, Bulevardul Carol I 34-36, Etaje: 3, 8, 9, telefon: 021/4085800, 4085840, 4085819, 4085860, 4085866, website: http://www.depozitarulcentral.ro.)
 Modificarea datelor de identificare se realizeaza la cererea titularului actiunilor, in baza transmiterii documentelor si a platii tarifelor solicitate de catre Depozitarul Central.
 Mentionam faptul ca nu vor fi opozabile societatii niciuna din schimbarile intervenite in situatia actionarilor care nu sunt comunicate si inregistrate in registrul actionarilor tinut de societatea desemnata prin contract.

4) Cum se pot transfera actiunile detinute la S.I.F.Oltenia S.A de la o persoana decedata la mostenitorul / mostenitorii acesteia? Cum pot fi incasate dividendele neridicate care au apartinut unei persoane decedata?

 Pentru a intra in posesia actiunilor detinute de o persoana decedata este necesar a se urma urmatoarea procedura:

 Relatii suplimentare privind procedura de transfer de proprietate se pot obtine de Societatea Depozitarul Central S.A., cu sediul in Bucuresti 020922, Bulevardul Carol I 34-36, Etaje: 3, 8, 9, telefon: 021/4085800, 4085840, 4085819, 4085860, 4085866, website: http://www.depozitarulcentral.ro.
 Dupa finalizarea transferului actiunilor si primirea confirmarii de tranfer, noul/noii titulari se pot adresa societatii noastre in vederea alocarii pe numele noului/noilor titulari a dividendelor neincasate care au apartinut persoanei decedate. Dupa ce se fectueaza alocarea dividendelor, suma cuvenita va fi ridicata de la una din agentiile Bancii Comerciale Romane.

5) Cum pot ceda unei rude actiunile pe care le detin la S.I.F. Oltenia S.A.?

 Efectuarea de transferuri directe de actiuni intre rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv se realizeaza in baza actelor translative de proprietate autentificate de un notar public, prin intermediul societatii de depozitare si registru Depozitarul Central S.A., (cu sediul in Bucuresti 020922, Bulevardul Carol I 34-36, Etaje: 3, 8, 9, telefon: 021/4085800, 4085840, 4085819, 4085860, 4085866, website: http://www.depozitarulcentral.ro.) conform procedurilor acestei societati si respectand prevederile legale in vigoare privind conditiile de efectuare a unor asemenea transferuri.
 Relatii suplimentare se pot solicita societatii de depozitare si registru mai sus mentionata.

6) Cum pot sa vand sau sa cumpar actiuni emise de S.I.F. Oltenia S.A.

 Avand in vedere faptul ca actiunile emise de S.I.F. Oltenia S.A.. sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti, vanzarea/cumpararea acestora se efectueaza, conform legii, numai prin intermediul unor societati specializate, numite Societati de Servicii Investitii Financiare (S.S.I.F.).
 Ca urmare, pentru a vinde sau a cumpara actiuni emise de S.I.F. Oltenia S.A., trebuie sa va adresati unei astfel de societati.
 Listele societatilor de servicii de investitii financiare autorizate, cu datele de contact ale acestora, se gasesc la adresa de internet : http://www.depozitarulcentral.ro, sectiunea Participanti/Membri si www.bvb.ro, sectiunea intermediari.