Notificari in conformitate cu Instructiunea nr. 1/2007 a C.N.V.M si Instructiunea nr. 6/2012 a C.N.V.M

Instructiunea C.N.V.M nr. 6/2012

Instructiunea C.N.V.M nr. 1/2007

Comunicari solicitate conform Instructiunii C.N.V.M. nr. 1/2007


2017

Raport curent - 16.02.2017
Decizia A.S.F. nr.240/16.02.2017 (referitor ridicare suspendare drept de vot)
2016

Raport curent - 24.08.2016
Suspendare drept de vot pentru AGOA si AGEA S.I.F. Oltenia S.A. convocate pentru data de 25/26.08.2016

Lista voturilor suspendate


Raport curent - 26.04.2016
Suspendare drept de vot pentru AGOA si AGEA S.I.F. Oltenia S.A. convocate pentru data de 28/29.04.2016

Lista voturilor suspendate2014

Declaratie detineri - 18.08.2014

Declaratie detineri - 01.08.2014

Declaratie detineri - 01.08.2014

Declaratie detineri - 01.08.2014

Raport curent - 25.07.2014
Suspendare drept de vot pentru AGOA S.I.F. Oltenia S.A. convocata pentru data de 28/29.07.2014

     - Lista detinatorilor de actiuni cu drepturi de vot suspendate la A.G.O.A. din 28/29.07.2014

     - Deciziile A.S.F. nr. 826/23.07.2014, 827/23.07.2014, 828/23.07.2014

Notificare detinere sub 5 % - 15.05.2014

Notificare detinere peste 5 % - 14.05.2014

Raport curent - 25.04.2014
Suspendarea dreptului de vot pentru AGOA SIF Oltenia SA convocata pentru data de 28/29.04.2014

     Lista actionarilor SIF Oltenia SA cu drepturi de vot suspendate pentru AGOA din 28/29.04.2014