Notificari si comunicari in conformitate cu instructiunea nr. 1/2007 a C.N.V.M

Instructiunea C.N.V.M nr. 1/2007

Raport curent - 16.09.2011
Suspendare drept de vot conform prevederilor art. 286(1) din Legea 297/2004 si Legea nr. 85/2006 pentru AGOA S.I.F. Oltenia S.A. convocata pentru data de 22/23.09.2011

16.09.2011 - Lista detinatorilor de actiuni cu drepturi de vot suspendate la A.G.O.A. din 22/23.09.2011

Raport curent - 15.04.2011
Suspendare drept de vot conform prevederilor art. 2861 din Legea 297/2004,
Legea nr. 31/1990 si Legea nr. 85/2006 pentru AGOA S.I.F. Oltenia S.A. convocata pentru data de 28/29.04.2011

15.04.2011 - Lista detinatorilor de actiuni cu drepturi de vot suspendate la A.G.O.A. din 28/29.04.2011