Notificari si comunicari in conformitate cu instructiunea nr. 1/2007 a C.N.V.M

Instructiunea C.N.V.M nr. 1/2007

07.10.2010 - Declaratia privind depasirea limitei de 1% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A. transmisa de RAIFFEISEN ZENTRALBANK AG AUSTRIA si inregistrata la S.I.F. OLTENIA S.A. cu nr. 8944/07.10.2010

Raport curent - 15.04.2010 Suspendare drept de vot conform prevederilor art. 2861 din Legea 297/2004,
Legea nr. 31/1990 si Legea nr. 85/2006 pentru AGOA S.I.F. Oltenia S.A. convocata pentru data de 29/30.04.2010

15.04.2010 - Lista detinatorilor de actiuni cu drepturi de vot suspendate la A.G.O.A. din 29/30.04.2010

Lista persoanelor care detin mai mult de 1% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A. si drepturile de vot suspendate la data de 27.03.2010, in conformitate cu art. 4.4 (d) din Instrucțiunea CNVM nr.1/2007.

Lista persoanelor care detin mai mult de 1% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A. si drepturile de vot suspendate la data de 27.02.2010, in conformitate cu art. 4.4 (d) din Instrucțiunea CNVM nr.1/2007.

07.01.2010 - Lista persoanelor care detin mai mult de 1% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A. si drepturile de vot suspendate la data de 19.12.2009, in conformitate cu art. 4.4 (d) din Instrucțiunea CNVM nr. 1/2007