Notificari si comunicari in conformitate cu instructiunea nr. 1/2007 a C.N.V.M

Instructiunea C.N.V.M nr. 1/2007

14.08.2009 - Lista actionarilor SIF Oltenia S.A. la data de 31.07.2009 prezumati de SIF Oltenia S.A. ca actioneaza concertat.

24.06.2009 - Lista actionarilor SIF Oltenia S.A. la data de 31.05.2009 prezumati de SIF Oltenia S.A. ca actioneaza concertat.

01.06.2009 - Detineri ce depasesc pragul de 1% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A.

27.03.2009 - Corectie lista detinatori de actiuni cu drept de vot suspendat, corespunzatoare datei de 27.03.2009, data de referinta pentru AGOA S.I.F. Oltenia S.A. convocata pentru data de 24/25.04.2009.

Lista reactualizata.

23.04.2009 - Lista actualizata a detinatorilor de actiuni cu drepturi de vot suspendate a A.G.O.A. din 24/25.04.2009 (include si lista publicata in data de 17.04.2009)

17.04.2009 - Lista detinatorilor de actiuni cu drepturi de vot suspendate la A.G.O.A. din 24/25.04.2009

27.01.2009 - Lista actionarilor SIF Oltenia S.A. care intra sub incidenta prevederilor art. 286(1) din Lega 297/2004