Date de identificare

Nume utilizat de obicei (prescurtare): S.I.F. OLTENIA S.A.
Cod Unic de Inregistrare: RO 4175676
Nr. de inregistrare la Registrul Comertului.: J16/1210/30.04.1993
Numar Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006
ISIN: ROSIFEACNOR4
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59
Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.
Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti
Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei
Adresa: Str. Tufanele, nr. 1, Craiova - Dolj, cod postal 200767
Telefon: 0251-41.93.35; Fax: 0251-41.93.40
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Premium
Simbol piata - SIF5 E-mail:

100 % - capital privat

 Sediul SIF Oltenia S.A.