Consiliul de Administratie

Prin H O T A R A R E A nr. 8 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 04.04.2017, a fost ales Consiliul de Administratie al SIF Oltenia SA pentru un mandat de 4 ani, cu incepere de la 21.04.2017, format din 7 membri, in urmatoarea componenta:

1. dl. Tudor Ciurezu - Presedinte
2. dl. Cristian Busu - Vicepresedinte
3. dna. Anina Radu - Membru
4. dl. Radu Hanga - Membru
5. dna. Ana Barbara Bobirca - Membru
6. dl. Nicolae Stoian - Membru
7. dna. Carmen Popa - Membru

Consiliul de Administratie nou ales, intrunit in sedinta, prin Hotararea nr. 4 / 04.04.2017, a desemnat persoanele care vor ocupa functiile de Presedinte si Vicepresedinte
Persoanele alese isi vor exercita atributiile corespunzatoare functiei dupa avizarea de catre ASF, inregistrarea la ORC Dolj, incheierea politei de asigurare si constituirea garantiei materiale prevazute de actul constitutiv.
Documentele necesare emiterii de catre ASF a avizelor pentru persoanele alese in functia de administrator al SIF Oltenia SA au fost transmise si se afla in curs de analiza la Autoritatea de Supraveghere Financiara.