Conformitate cu Codul de Guvernanta Corporativa

Raport curent - 22.09.2017
Constituire Comitet de Audit si Comitet de Nominalizare

Raport curent - 09.02.2017
Evaluarea Consiliului de Administratie - in conformitate cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti

Raport curent - 19.12.2016
Constituirea Comitetului de Nominalizare - in conformitate cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa, al Bursei de Valori Bucuresti

Raport curent - 04.01.2016
Declaratia de conformitate cu Codul de Guvernanta Corporativa in perioada de tranzitie