Raport curent - 12.12.2013
Cumparare actiuni SNTGN TRANSGAZ S.A.

Raport curent - 06.12.2013
Litigiu in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata - dosar nr. 19524/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti

Raport curent - 06.12.2013
Numire depozitar

Raport curent - 04.12.2013
Sistarea temporara a platii dividendelor

Raport curent - 24.10.2013
Disponibilitatea raportului trimestrial la 30.09.2013

24.10.2013
Modificare calendar financiar 2013

Raport curent - 23.10.2013
Vanzare actiuni SC BIOFARM SA Bucuresti

Raport curent - 15.10.2013
Incheierea perioadei de derulare a Ofertei Publice de Preluare Obligatorie a SC ARGUS SA Constanta

Raport curent - 28.08.2013
Avizarea de catre ASF a domnului Buse Lucian in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie al S.I.F. OLTENIA S.A.

Comunicat Presa - 22.08.2013
Comunicat de presa privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2012 - precizari privind modalitatea de distribuire

Comunicat Presa - 07.08.2013
Privind disponibilitatea Situatiilor financiare consolidate pentru exercitiul financiar al anului 2012

Comunicat Presa - 05.08.2013
Comunicat de presa - disponibilitate Raport Semestrial la data de 30.06.2013

05.08.2013
Modificare calendar financiar 2013

Comunicat Presa - 26.07.2013
Cu privire la suspendarea platii dividendelor cuvenite actionarilor pentru exercitiile financiare ale anilor 2002-2011

Raport curent - 11.07.2013
Informare ASF referitor dosare nr. 3832/2/2013, nr. 3851/2/2013, nr. 3897/2/2013 si nr. 3898/2/2013.  Adresa ASF

Comunicat Presa - 11.07.2013
Comunicat de presa privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2012

Raport curent - 01.07.2013
Hotararea Consiliului de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A. referitor la constituirea Comitetului de Audit

Raport curent - 27.06.2013
Cooptarea unui membru in functia de administrator al Consiliului de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A.

Comunicat Presa - 27.06.2013
Disponibilitatea Situatiilor financiare individuale anuale pentru exercitiul financiar al anului 2012, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara ("IFRS")

Raport curent - 19.06.2013
Litigiu in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata alaturi de Tudor Ciurezu, S.C. PRODPLAST S.A., Fondul de Investitii Business Capital for Romania Opportunity, S.I.F. Banat Crisana si B.C.R. Romania

Raport curent - 14.06.2013
Achizitie semnificativa - cumpararea unui pachet de actiuni emise de S.C. ARGUS S.A. Constanta

Raport curent - 05.06.2013
Inscrierea la Oficiul Registrului Comertului a Consiliului de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A.

Raport curent - 28.05.2013
Litigiu in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de intimata - dosar nr. 66633/3/2011 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti

Raport curent - 20.05.2013
Cumparare actiuni OMV PETROM SA

Raport curent - 15.05.2013
Rezultate economico-financiare la 30.04.2013

Raport curent - 13.05.2013
Disponibilitatea raportului trimestrial la 31.03.2013

Raport curent - 08.05.2013
Litigiu in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata alaturi de Tudor Ciurezu, S.C. PRODPLAST S.A., Fondul de Investitii Business Capital for Romania Opportunity, S.I.F. Banat Crisana si B.C.R. Romania

Raport curent - 26.04.2013
Litigiu in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata alaturi de Tudor Ciurezu, S.C. PRODPLAST S.A., Fondul de Investitii Business Capital for Romania Opportunity, S.I.F. Banat Crisana si B.C.R. Romania

Raport curent - 24.04.2013
Aspecte legate de avizarea conducerii efective a S.I.F. OLTENIA S.A.

Raport curent - 20.04.2013
Hotararea Consiliului de Administratie al S.I.F. OLTENIA S.A. intrunit in data de 20.04.2013

Raport curent - 20.04.2013
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF OLTENIA SA intrunita in data de 20.04.2013, la a doua convocare

Rezultatul votului

Raport curent - 19.04.2013
Disponibilitatea Raportului anual al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. aferent exercitiului financiar 2012

Raport curent - 19.04.2013
Lipsa cvorumului necesar desfasurarii lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A., la prima convocare

Raport curent - 17.04.2013
Suspendare drept de vot pentru AGOA S.I.F. Oltenia S.A. convocata pentru data de 19/20.04.2013

17.04.2013 - Lista detinatorilor de actiuni cu drepturi de vot suspendate la A.G.O.A. din 19/20.04.2013

Raport curent - 11.04.2013
Litigiu in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata alaturi de Tudor Ciurezu, S.C. PRODPLAST S.A., Fondul de Investitii Business Capital for Romania Opportunity, S.I.F. Banat Crisana si B.C.R. Romania

Raport curent - 09.04.2013
Litigii in care este implicata S.I.F. OLTENIA S.A.

Raport curent - 01.04.2013
Litigii in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata alaturi de Tudor Ciurezu, S.C. PRODPLAST S.A., Fondul de Investitii Business Capital for Romania Opportunity, S.I.F. Banat Crisana si B.C.R. Romania

Raport curent - 27.03.2013
Litigiu in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de intimata - dosarul nr. 66633/3/2011, aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti

Raport curent - 19.03.2013
Lista candidatilor la functia de membru al Consiliului de Administratie

Lista candidaturilor pentru functia de administrator al S.I.F. Oltenia S.A. (punctul 6 de pe Ordinea de zi a AGOA din 19/20.04.2013)

Raport curent - 13.03.2013
Litigiu in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata alaturi de Tudor Ciurezu, S.C. PRODPLAST S.A., Fondul de Investitii Business Capital for Romania Opportunity, S.I.F. Banat Crisana si B.C.R. Romania

Raport curent - 11.03.2013
Litigiu in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata alaturi de Tudor Ciurezu, S.C. PRODPLAST S.A., Fondul de Investitii Business Capital for Romania Opportunity, S.I.F. Banat Crisana si B.C.R. Romania

Raport curent - 11.03.2013
Calcul VAN

Raport curent - 05.03.2013
Convocare A.G.O.A Aprilie 2013

Comunicat referitor la propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar al anului 2012, a dividendului brut pe actiune, a termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor catre actionari

05.03.2013
Completare calendar financiar 2013

Raport curent - 22.02.2013
Litigiu in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata - dosarul nr. 1483/54/2012, aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti

Raport curent - 21.02.20133
Litigiu in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata alaturi de Tudor Ciurezu, S.C. PRODPLAST S.A., Fondul de Investitii Business Capital for Romania Opportunity, S.I.F. Banat Crisana si B.C.R. Romania

Raport curent - 18.02.2013
Litigiu in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata alaturi de Tudor Ciurezu, S.C. PRODPLAST S.A., Fondul de Investitii Business Capital for Romania Opportunity, S.I.F. Banat Crisana si B.C.R. Romania

15.02.2013
Rezultate Financiare preliminate pentru exercitiul 2012

Comunicat de presa - 14.02.2013
Comunicat de presa privind disponibilitatea Rezultatelor Financiare preliminate pentru exercitiul 2012

Raport curent - 13.02.2013
Litigiu in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata alaturi de Tudor Ciurezu, S.C. PRODPLAST S.A., Fondul de Investitii Business Capital for Romania Opportunity, S.I.F. Banat Crisana si B.C.R. Romania

Raport curent - 07.02.2013
Litigii in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata alaturi de Tudor Ciurezu, S.C. PRODPLAST S.A., Fondul de Investitii Business Capital for Romania Opportunity, S.I.F. Banat Crisana si B.C.R. Romania

Raport Curent - 29.01.2013
Raport curent 29.01.2013 - Litigii aflate pe rolul Tribunalului Bucuresti in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata alaturi de Tudor Ciurezu, S.C. PRODPLAST S.A., Fondul de Investitii Business Capital for Romania Opportunity, S.I.F. Banat Crisana si B.C.R. Romania

Raport Curent - 10.01.2013
Litigii aflate pe rolul Tribunalului Bucuresti in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata alaturi de Tudor Ciurezu, S.C. PRODPLAST S.A., Fondul de Investitii Business Capital for Romania Opportunity, S.I.F. Banat Crisana si B.C.R. Romania

08.01.2013
Calendar de comunicare financiara pentru anul 2013