Raport curent - 27.12.2012
Litigii aflate pe rolul Tribunalului Bucuresti in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata alaturi de Tudor Ciurezu, S.C. PRODPLAST S.A., Fondul de Investitii Business Capital for Romania Opportunity, S.I.F. Banat Crisana si B.C.R. Romania

Raport curent - 17.12.2012
Hotararea Consiliului de Administratie

Raport curent - 17.12.2012
Litigii aflate pe rolul Tribunalului Bucuresti in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata alaturi de Tudor Ciurezu, S.C. PRODPLAST S.A., Fondul de Investitii Business Capital for Romania Opportunity, S.I.F. Banat Crisana si B.C.R. Romania

Raport curent - 12.12.2012 Tranzactie semnificativa

Raport curent - 11.12.2012 Sistarea temporara a platii dividendelor

Raport curent - 05.12.2012 Tranzactie semnificativa

Raport curent - 03.12.2012 Litigii in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata alaturi de Tudor Ciurezu, S.C. PRODPLAST S.A., Fondul de Investitii Business Capital for Romania Opportunity, S.I.F. Banat Crisana si B.C.R. Romania

Raport curent - 29.11.2012 Tranzactie semnificativa

Raport curent - 26.11.2012 Litigii aflate pe rolul Tribunalului Bucuresti in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata alaturi de Tudor Ciurezu, S.C. PRODPLAST S.A., Fondul de Investitii Business Capital for Romania Opportunity, S.I.F. Banat Crisana si B.C.R. Romania

Raport curent - 19.11.2012 Litigii aflate pe rolul Tribunalului Bucuresti in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata alaturi de Tudor Ciurezu, S.C. PRODPLAST S.A., Fondul de Investitii Business Capital for Romania Opportunity, S.I.F. Banat Crisana si B.C.R. Romania

Raport curent - 15.11.2012 Litigii aflate pe rolul Tribunalului Bucuresti in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata alaturi de Tudor Ciurezu, S.C. PRODPLAST S.A., Fondul de Investitii Business Capital for Romania Opportunity, S.I.F. Banat Crisana si B.C.R. Romania

Comunicat de presa - 13.11.2012 Disponibilitate Raport Trimestrial pentru Trimestrul III 2012

Raport curent - 07.11.2012 Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata alaturi de Tudor Ciurezu, S.C. PRODPLAST S.A., Fondul de Investitii Business Capital for Romania Opportunity, S.I.F. Banat Crisana si B.C.R. Romania

Raport curent - 02.11.2012
Litigii aflate pe rolul Tribunalului Bucuresti in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata alaturi de Tudor Ciurezu, S.C. PRODPLAST S.A., Fondul de Investitii Business Capital for Romania Opportunity, S.I.F. Banat Crisana si B.C.R. Romania

Raport curent - 01.11.2012
Litigii in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata alaturi de Tudor Ciurezu, S.C. PRODPLAST S.A., Fondul de Investitii Bussiness Capital for Romania Opportunity, S.I.F. Banat Crisana si B.C.R. Romania

Comunicat Presa - 10.10.2012
Privind plata dividendelor pentru anul 2011 si a dividendelor restante

Raport curent - 04.10.2012
- Litigiu S.I.F. OLTENIA S.A. aflat pe rolul Tribunalului Arges
- Litigiu S.I.F. OLTENIA S.A. aflat pe rolul Tribunalului Dolj

Raport curent - 01.10.2012
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata alaturi de Tudor Ciurezu, S.C. PRODPLAST S.A., Fondul de Investitii Bussiness Capital for Romania Opportunity, S.I.F. Banat Crisana si BCR Romania

Raport curent - 26.09.2012
Litigii aflate pe rolul Tribunalului Bucuresti in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata alaturi de Tudor Ciurezu, S.C. PRODPLAST S.A., Fondul de Investitii Bussiness Capital for Romania Opportunity, S.I.F. Banat Crisana si BCR Romania

Comunicat Presa - 25.09.2012
Referitor S.C. Sibex - Stock Exchange S.A.

Comunicat Presa - 24.09.2012
Disponibilitatea situatiilor financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) la data de 31 decembrie 2011

Comunicat Presa - 27.08.2012
Disponibilitatea Situatiilor financiare consolidate pentru exercitiul financiar 2011, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si de Raportul auditorul financiar independent JPA Audit & Consultanta S.R.L. Bucuresti

Comunicat Presa - 22.08.2012
Comunicat privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2011

Comunicat Presa - 13.08.2012
Comunicat privind rezultatele economico-financiare la data de 30.06.2012

Comunicat Presa - 10.08.2012
Comunicat privind disponibilitatea Raportului semestrial la data de 30.06.2012

Raport curent - 10.07.2012
Litigiu aflat pe rolul Curtii de Apel Craiova - Dosar nr. 1483/54/2012

Raport curent - 05.07.2012
Litigiu referitor la hotararea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011 aflat pe rol la Curtea de Apel Targu Mures

Comunicat Presa - 28.06.2012
Comunicat privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2011

Raport curent - 27.06.2012
Litigiu referitor la hotararea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011 aflat pe rol la Curtea de Apel Targu Mures

Raport curent - 12.06.2012
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Galati in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 07.06.2012
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Dolj - Dosar nr. 18936/63/2011, reclamant S.I.F. OLTENIA S.A., avand ca obiect obligatia de a face Oferta Publica de Preluare obligatorie a actiunilor S.C. ARGUS S.A. Constanta

Raport curent - 06.06.2012
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Arges in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata - Dosar nr. 5330/109/2011

Raport curent - 25.05.2012
Reconfirmarea doamnei Anina Radu in functia de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie / Director General Adjunct al S.I.F. OLTENIA S.A.

Raport curent - 18.05.2012
Avizarea de catre C.N.V.M. a doamnei Anina Radu si a domnului Tudor Dumitru in calitate de membrii ai Consiliului de Administratie al S.I.F. OLTENIA S.A.

Raport curent - 16.05.2012
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Dolj Dosar nr. 18936/63/2011, reclamant S.I.F. OLTENIA S.A., avand ca obiect obligatia de a face Oferta Publica de Preluare obligatorie a actiunilor S.C. ARGUS S.A. Constanta

Raport curent - 16.05.2012
Litigii aflate pe rolul Tribunalului Galati in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Comunicat Presa - 11.05.2012
Disponibilitatea Raportului Trimestrial

Raport curent - 08.05.2012
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Arges in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata - dosar nr. 5330/109/2011

Raport curent - 03.05.2012
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Comunicat Presa - 27.04.2012
Disponibilitatea Raportului anual al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. aferent exercitiului financiar 2011

Raport curent - 27.04.2012
Hatararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. OLTENAIA S.A. intrunita in data de 27.04.2012, la a doua convocare

Raport curent - 27.04.2012
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Valcea in care S.I.F OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 26.04.2012
Lipsa cvorumului necesar desfasurarii lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A., la prima convocare

Raport curent - 25.04.2012
Suspendare drept de vot conform prevederilor Legii nr. 85/2006 (procedura falimentului) pentru AGOA S.I.F. Oltenia S.A.convocata pentru data de 26/27.04.2012

25.04.2012 - Lista detinatorilor de actiuni cu drepturi de vot suspendate la A.G.O.A. din 26/27.04.2012

Raport curent - 23.04.2012
Litigiu in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 11.04.2012
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Dolj - Dosar nr. 18936/63/2011, reclamant S.I.F. OLTENIA S.A., avand ca obiect obligatia de a face Oferta Publica de preluare obligatorie a actiunilor S.C. ARGUS S.A. Constanta

Raport curent - 09.04.2012
Avizarea si inregistrarea la ORC Dolj a modificarilor Actului Constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A. conform prevederilor Legii nr. 11/06.01.2012

Raport curent - 04.04.2012
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Dolj in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata - Dosar nr. 19915/63/2011

Raport curent - 02.04.2012
Litigii aflate pe rolul Tribunalului Galati in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 28.03.2012
Litigiu referitor la hotararea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011 aflat pe rol la Curtea de Apel Craiova

Raport curent - 20.03.2012
Litigii in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 15.03.2012
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Dolj - Dosar nr. 18936/63/2011, reclamant S.I.F. OLTENIA S.A., avand ca obiect obligatia de a face Oferta Publica de preluare obligatorie a actiunilor S.C. ARGUS S.A. Constanta

Raport curent - 13.03.2012
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Dolj in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata - Dosar nr. 19915/63/2011

Comunicat - 06.03.2012
Calendar de comunicare financiara pentru anul 2012 - completare

Raport curent - 06.03.2012
Modificarea prin Act Aditional a Actului Constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A. conform prevederilor Legii nr. 11/06.01.2012

Raport curent - 06.03.2012
Nominalizarea a doi candidati pentru functia de administrator definitiv

Raport curent - 05.03.2012
Convocare AGOA S.I.F. OLTENIA S.A.

Comunicat - 05.03.2012
Comunicat referitor la propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar al anului 2011, a dividendului brut pe actiune, a termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor catre actionari

Raport curent - 02.03.2012
Litigii in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 01.03.2012
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Valcea in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 29.02.2012
Litigiu referitor la hotararea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011 aflat pe rol la Curtea de Apel Craiova

Raport curent - 21.02.2012
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Dolj in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata - Dosar nr. 19915/63/2011

Raport curent - 15.02.2012
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Dolj - Dosar nr. 18936/63/2011, reclamant S.I.F. OLTENIA S.A., avand ca obiect obligatia de a face Oferta Publica de preluare obligatorie a actiunilor S.C. ARGUS S.A. Constanta

Raport curent - 15.02.2012
Litigii aflate pe rolul Tribunalului Galati in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Rezultate Financiare Anuale Preliminate la 31.12.2011

Situatia Activelor si Datoriilor la 31.12.2011 - date preliminate

Comunicat Presa - 13.02.2012
Disponibilitate Rezultate Preliminate la 31.12.2011

Raport curent - 08.02.2012
Litigiu referitor la hotararea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011 aflat pe rol la Curtea de Apel Craiova

Raport curent - 03.02.2012
Litigii in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 01.02.2012
Litigii in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 26.01.2012
Litigii aflate pe rolul Tribunalului Galati in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

25.01.2012
Calendar de comunicare financiara pentru anul 2012

Raport curent - 25.01.2012
Litigiu referitor la hotararea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011 aflat pe rol la Curtea de Apel Craiova

Raport curent - 20.01.2012
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Valcea in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 18.01.2012
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Dolj - Dosar nr. 18936/63/2011 avand ca obiect obligatia de a face Oferta Publica de preluare obligatorie a actiunilor S.C. ARGUS S.A. Constanta

Raport curent - 17.01.20122
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Suceava in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 12.01.2012
Litigii aflate pe rolul Tribunalului Galati in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 09.01.2012
Litigii pe rol la Tribunalul Galati - S.I.F. OLTENIA S.A. parata