Raport curent - 21.12.2011
Litigii in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 21.12.2011
Aviz C.N.V.M. nr. 46/20.12.2011

Raport curent - 19.12.2011
Subscrierea S.I.F. OLTENIA S.A. la majorarea capitalului social al emitentului BANCA COMERCIALA ROMANA

Raport curent - 16.12.2011
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Valcea in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 12.12.2011
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Galati in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 07.12.2011
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Dolj . Dosar nr. 18936/63/2011 avand ca obiect obligatia de a face Oferta Publica de preluare obligatorie a actiunilor S.C. ARGUS S.A. Constanta

Raport curent - 07.12.2011
Litigii aflate pe rolul Tribunalului Galati in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 06.12.2011
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Dolj in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 30.11.2011
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Galati in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 28.11.2011
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Galati in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 25.11.2011
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Suceava in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 24.11.2011
Litigii in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 21.11.2011
Litigii in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 16.11.2011
Litigii aflate pe rolul Tribunalului Galati in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 15.11.2011
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Dolj in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 14.11.2011
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Covasna in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 14.11.2011
Litigii aflate pe rolul Tribunalului Galati in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 11.11.2011
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Valcea

Comunicat de presa - 10.11.2011
Disponibilitate Raport Trimestrial pentru Trimestrul III 2011

Raport curent - 09.11.2011
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Dolj - Dosar nr. 18936/63/2011 avand ca obiect obligatia de a face Oferta Publica de preluare obligatorie a actiunilor S.C. ARGUS S.A. Constanta

Raport curent - 09.11.2011
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Galati in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 08.11.2011
Solutii pronuntate in litigiile aflate pe rolul Tribunalului Constanta promovate de S.I.F. OLTENIA S.A. privind Hotararile A.G.O.A. S.C. ARGUS S.A. Constanta din data de 16.09.2011

Raport curent - 08.11.2011
Litigii aflate pe rolul Tribunalului Galati in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 07.11.2011
Modificari in conducerea societatii

Raport curent - 03.11.2011
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Braila in care S.I.F. OLTENIA S.A. este citata in calitate de parata

Raport curent - 01.11.2011
Litigii aflate pe rolul Tribunalului Galati in care S.I.F. OLTENIA S.A. si Tudor Ciurezu sunt citati in calitate de parati

Raport curent - 28.10.2011
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Constanta in care S.I.F. OLTENIA S.A. a solicitat anularea Hotararilor AGOA S.C. ARGUS S.A. Constanta din data de 16.09.2011

Raport curent - 25.10.2011
Litigii aflate pe rolul Tribunalului Galati in care S.I.F. OLTENIA S.A. si Tudor Ciurezu sunt citati in calitate de parati

Raport curent - 19.10.2011
Litigii referitoare la hotararea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport curent - 14-10-2011
Modificari in conducerea societatii - avizarea de catre C.N.V.M. a Doamnei Anina RADU in calitate de conducator al S.I.F. OLTENIA S.A.

Raport curent - 12.10.2011
Litigii referitoare la hotararea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport curent - 23.09.2011
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A., intrunita in data de 23.09.2011, la a doua convocare

Rezultatul votarii pentru AGOA 23 septembrie 2011

Raport curent - 22.09.2011
Lipsa cvorumului necesar desfasurarii lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A., la prima convocare

Raport curent - 16.09.2011
Suspendare drept de vot conform prevederilor art. 286(1) din Legea 297/2004 si Legea nr. 85/2006 pentru AGOA S.I.F. Oltenia S.A. convocata pentru data de 22/23.09.2011

16.09.2011 - Lista
detinatorilor de actiuni cu drepturi de vot suspendate la A.G.O.A. din 22/23.09.2011

Raport curent - 16.09.2011
Informatii suplimentare referitoare la A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 22/23.09.2011 conform solicitarii CNVM prin adresele nr. DGS/14621 din 06.09.2011 si nr. DGS/15207 din 16.09.2011

Raport curent - 15.09.2011
Modificari in conducerea societatii.

Raport curent - 15.09.2011
Referitor la Acordul incheiat intre SIF Oltenia SA si ERSTE Group Bank AG referitor la lichidizarea pachetului detinut de SIF Oltenia SA la BCR.

Comunicat presa - 15.09.2011
Disponibilitatea Procedurilor de vot si documentelor aferente procesului de votare pentru AGOA din 22/23 septembrie 2011.

Raport curent - 14.09.2011
Litigii aflate pe rol la Tribunalul Dolj referitor la hotararea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport curent - 06.09.2011 Modificarea componentei Consiliului de Administratie ca urmare a avizarii de catre C.N.V.M. a doamnei Anina Radu si a domnului Tudor Dumitru in calitate de administratori provizorii ai S.I.F. OLTENIA S.A.

Comunicat de presa - 01.09.2011 privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2010

Raport curent - 01.09.2011 Completarea materialelor si informatiilor puse la dispozitia actionarilor in pregatirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru 22/23 septembrie 2011
- Acordul privind amanarea listarii BCR
- Actul Aditional nr. 1 la Acordul privind amanarea listarii BCR

Comunicat - 31.08.2011 Drept la replica la articolul publicat in ziarul Bursa nr. 166 din data de 30.08.2011, intitulat ,,Catalin Chelu cere CNVM sa ancheteze ,,tesatura de interese personale’’ de pe bursa”

Comunicat Presa - 29.08.2011 Disponibilitatea Situatiilor financiare consolidate pentru exercitiul financiar 2010 - intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului C.N.V.M. nr. 74/2005 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate si a Deciziei C.N.V.M. nr. 1176/15.09.2010 - insotite de Raportul Consiliului de Administratie

Raport curent - 16.08.2011 Convocare A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. pentru data de 22/23.09.2011

Raport curent - 12.08.2011 Hotararea nr. 11/12.08.2011 a Consiliului de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A.

Comunicat - 11.08.2011 Comunicat privind disponibilitate raport semestrial la 30.06.2011

Informare - 08.08.2011
Lista candidatilor pentru functia de administrator provizoriu al SIF Oltenia SA, lista ce va fi discutata in prima sedinta a Consiliului de Administratie, in cadrul careia se va proceda la cooptarea a doi administratori provizorii

Comunicat - 05.08.2011 Comunicat de presa privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2010

Raport curent - 29.07.2011 Hotararea Consiliului de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A. referitoare la candidatura persoanelor interesate a fi cooptate in functia de administrator provizoriu

Documentele necesare persoanelor care doresc sa candideze pentru Consiliul de Administratie al SIF Oltenia

Raport curent - 28.07.2011 Ordonantele C.N.V.M. nr. 313, 314 si 315 din data de 26.07.2011

Raport curent - 27.07.2011 Solicitarea unui grup de actionari de convocare a adunarii generale a actionarilor

Raport curent - 25.07.2011 Cerere de chemare in judecata a S.C. ALIMENTARA S.A. Slatina de catre S.I.F. Oltenia S.A.

Raport curent - 25.07.2011 Informare in atentia investitorilor referitoare la masurile intreprinse de conducerea S.I.F. Oltenia S.A. in societatile din portofoliu in care S.I.F. Oltenia S.A. detine pachete majoritare de actiuni, in vederea conservarii patrimoniilor respectivelor societati, cresterii activului net si realizarii indicatorilor economici prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli

Raport Curent - 07.07.2011 Hotararea Consiliului de Administratie referitor la infiintarea Comitetului de Audit

Raport Curent - 07.07.2011 Litigiu aflat pe rol la Curtea de Apel Craiova referitor la hotararea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport Curent - 28.06.2011 Litigii referitoare la hotararea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport Curent - 23.06.2011 Litigiu aflat pe rol la Tribunalul Dolj referitor la A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport Curent - 22.06.2011 Litigiu aflat pe rol la Tribunalul Dolj referitor la A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport Curent - 21.06.2011 Litigii aflate pe rol la Tribunalul Dolj referitoare la hotarârea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport Curent - 17.06.2011 Litigiu aflat pe rol la Tribunalul Dolj referitor la hotararea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport Curent - 17.06.2011 Modificari in conducerea societatii - atestarea de catre C.N.V.M. a domilor Buse Lucian si Ghibu Petre in functia de administratori ai S.I.F. Oltenia S.A.

Raport Curent - 16.06.2011 Litigiu aflat pe rol la Tribunalul Dolj referitor la hotararea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport Curent - 15.06.2011 Litigiu aflat pe rol la Tribunalul Dolj referitor la hotararea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport Curent - 14.06.2011 Litigii aflate pe rol la Tribunalul Dolj referitoare la hotararea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport Curent - 08.06.2011 Litigii aflate pe rol la Tribunalul Dolj referitoare la hotarârea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport Curent - 07.06.2011 Litigii aflate pe rol la Tribunalul Dolj referitoare la hotarârea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport Curent - 03.06.2011 Litigiu aflat pe rol la Tribunalul Dolj referitor la A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport Curent - 03.06.2011 Litigii aflate pe rol la Tribunalul Dolj referitoare la A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport Curent - 01.06.2011 Litigii aflate pe rol la Tribunalul Dolj referitoare la A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport Curent - 31.05.2011 Litigiu aflat pe rol la Tribunalul Dolj referitor la A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport Curent - 27.05.2011 Litigiu aflat pe rol la Tribunalul Dolj referitor la A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport Curent - 26.05.2011 Litigii aflate pe rol la Tribunalul Dolj referitoare la A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport Curent - 25.05.2011 Litigiu aflat pe rol la Tribunalul Dolj referitor la A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport Curent - 24.05.2011 Litigii aflate pe rol la Tribunalul Dolj referitoare la A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport Curent - 23.05.2011 Litigiu aflat pe rol la Tribunalul Dolj referitor la A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport Curent - 19.05.2011 Litigii aflate pe rol la Tribunalul Dolj referitoare la A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport Curent - 18.05.2011 Litigiu aflat pe rol la Tribunalul Dolj referitor la hotarârea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport Curent - 16.05.2011 Litigiu aflat pe rol la Tribunalul Dolj referitor la hotarârea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Comunicat Presa - 11.05.2011 Privind disponibilitatea Raportului Trimestrial la 31.03.2011.

Raport Curent - 10.05.2011 Litigii aflate pe rol la Tribunalul Dolj referitoare la hotararea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011

Raport Curent - 29.04.2011 Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A.

Rezultatul votarii

Comunicat - 28.04.2011 Lipsa cvorumului necesar desfasurarii lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A., la prima convocare

Comunicat - 26.04.2011 Comunicat de presa privind disponibilitatea Raportului Anual la 31.12.2010

Comunicat - 15.04.2011 Comunicat de presa privind precizari referitoare la procedurile de vot ale AGOA S.I.F. OLTENIA S.A. din 28/29.04.2011

Raport Curent - 15.04.2011 Suspendare drept de vot conform prevederilor art. 286(1) din Legea 297/2004 si Legea nr. 85/2006 pentru AGOA S.I.F. Oltenia S.A. convocata pentru data de 28/29.04.2011

15.04.2011 - Lista detinatorilor de actiuni cu drepturi de vot suspendate la A.G.O.A. din 28/29.04.2011

Raport Curent - 14.04.2011 Renuntarea domnului Vasile Salapa la mandatul de Director General

Raport Curent - 30.03.2011 Hotararea Consiliului de Administratie referitor la organizarea si desfasurarea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. pentru data de 28/29.04.2011

Raport curent - 23.03.2011 Ordonanta CNVM nr.117 / 23.03.2011

Raport curent - 18.03.2011 Ordonanta C.N.V.M. nr. 107 din 17.03.2011 in conformitate cu care Consiliul de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A. are obligatia de a intocmi si de a transmite la C.N.V.M. si la B.V.B. (operator de piata), de indata, un raport curent care sa contina raportul intocmit de reprezentantul compartimentului de control intern al S.I.F. Oltenia S.A., discutat in sedinta din data de 10.03.2011 a Consiliului de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A.

Raport curent - 17.03.2011 Modificari in conducerea societatii: incetarea Contractului de Mandat pentru functia de Director (conducator efectiv)

Raport curent - 15.03.2011 Ordonantele C.N.V.M. nr.99, nr.100, nr.101 si nr.102 din data de 14.03.2011 si adresa C.N.V.M. de atentionare a doamnei Mihaella Deniza Dragoescu din data de 15.03.2011

Raport curent - 15.03.2011 Decizia C.N.V.M. nr. 246 din data de 15.03.2011

Raport curent - 11.03.2011 - Avizele CNVM nr. 10 si 11 din 10.03.2011 si Ordonanta CNVM nr. 95 din 10.03.2011

Comunicat - 10.03.2011 - Comunicat referitor la propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar al anului 2010, a dividendului brut pe actiune, a termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor catre actionari

Raport curent - 10.03.2011 - Convocare A.G.O.A Aprilie 2011

Comunicat - 14.02.2010
Comunicat privind disponibilitatea situatiei preliminate privind rezultatele obtinute pentru exercitiul financiar 2010

Raport curent - 02.02.2011
Ordonantele CNVM nr.41 - 46/02.02.2011

Raport curent - 28.01.2011
Litigiu aflat pe rol la Inalta Curte de Casatie si Justitie referitor la hotararea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.08.2008, conform art. 113, pct. A, lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

Raport curent - 26.01.2011
Litigiu aflat pe rol la Inalta Curte de Casatie si Justitie referitor la hotararea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 25.04.2009, conform art. 113, pct. A, lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

Raport curent - 21.01.2011
Litigiu aflat pe rol la Inalta Curte de Casatie si Justitie referitor la hotararea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 15.11.2008, conform art. 113, pct. A, lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

Calendar comunicare financiara 2011
20-01-2011

Raport curent - 17.01.2011
Hotararea nr. 1/15.01.2011 a Consiliului de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A.

Informare - 06.01.2011
Lista candidatilor pentru functia de administrator provizoriu al SIF Oltenia SA, lista ce va discutata in sedinta Consiliului de Administratie din data de 15.01.2011 in cadrul careia se va proceda la cooptarea unui administrator provizoriu, precum si la alegerea unei persoane in functia de conducator, in locul domnului Dinel Staicu