Raport curent - 29.12.2010
Vanzarea unui pachet de actiuni BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Raport curent - 23.12.2010
Hotararea nr. 12/23.12.2010 a Consiliului de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A.
Anexa

Raport curent - 20.12.2010
Ordonanta CNVM nr. 565/17.12.2010

Raport curent - 17.12.2010
Solutionare dosar penal nr. 14165/4/2006

Raport curent - 24.11.2010
Anularea licitatiei din data de 05.11.2010 prin care s-a vandut pachetul de actiuni detinut de S.I.F. Oltenia S.A. la S.C. COMCEREALIS S.A. Craiova, conform art. 113, pct. B, lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

Raport curent - 24.11.2010
Modificari in conducerea societatii: avizarea de catre C.N.V.M. a domnului Bica Gheorghe in functia de administrator provizoriu al S.I.F. Oltenia S.A., conform art. 113, pct. A, lit. e) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Raport curent - 19.11.2010
Subscrierea S.I.F. OLTENIA S.A. la majorarea capitalului social al emitentului BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca, conform art. 113, pct. B, lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Raport curent - 18.11.2010
Subscriere pachet de actiuni S.C. TURISM LOTUS FELIX S.A. Baile Felix

Comunicat de presa - 11.11.2010
Disponibilitate Raport Trimestrial pentru Trimestrul III 2010

Raport curent - 05.11.2010
Vanzarea de catre S.I.F. OLTENIA S.A. a pachetului de actiuni detinut la S.C. COMCEREALIS S.A. Craiova

Raport curent - 03.11.2010
Litigiu aflat pe rolul Curtii de Apel Craiova privind hotararea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 25.04.2009

Raport curent - 15.10.2010
Vanzarea de catre S.I.F. OLTENIA S.A. a unui pachet de actiuni detinut la S.C. LACTATE NATURA S.A. Targoviste

Raport curent - 13.10.2010
Cumpararea unui pachet de actiuni S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.Bucuresti

Raport curent - 06.10.2010
Litigiu aflat pe rolul Curtii de Apel Craiova privind hotararea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 25.04.2009

Raport curent - 04.10.2010
Incetarea contractului individual de munca al domnului Tudor MAINESCU, reprezentant al Compartimentului de Control intern al S.I.F. Oltenia S.A.

Raport curent - 24.09.2010
Hotararea nr. 10/24.09.2010 a Consiliului de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A. referitor la cooptarea unui membru in functia de administrator.

Raport curent - 24.09.2010
Vanzarea de catre S.I.F. OLTENIA S.A. a pachetului de actiuni S.C. SOCEP S.A. Constanta

Raport curent - 23.09.2010
Ordonantele CNVM nr. 423,424,425 si 426 din data de 22.09.2010.

Raport curent - 14.09.2010
Demisia unui membru al Consiliului de Administražie al S.I.F. OLTENIA S.A.

Raport curent - 08.09.2010
Litigiu aflat pe rolul Curtii de Apel Craiova privind hotararea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 25.04.2009

Raport curent - 06.09.2010
Vanzarea pachetului de actiuni detinut la S.C. COMPLEX CONFORT S.A. Alexandria

Raport curent - 03.09.2010
Hotararea nr. 9 / 03.09.2010 a Consiliului de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A. privind Ordonanta C.N.V.M. nr. 320/19.07.2010

Comunicat - 12.08.2010
Privind disponibilitatea Raportului Semestrial la 30.06.2010

Raport curent - 05.08.2010
Vanzarea pachetului de actiuni detinut la S.C. COMCEREAL OLT S.A. Slatina

Raport curent - 20.07.2010
Ordonanta CNVM nr. 320/19.07.2010

Raport curent - 14.07.2010
Cumpararea unui pachet de actiuni S.C. BIOFARM S.A. Bucuresti

Raport curent - 08.07.2010
Subscriere pachet de actiuni S.C. MAT S.A. Craiova

Raport curent - 08.07.2010
Vanzarea unui pachet de actiuni S.C. ELSID S.A. Titu

Raport curent - 08.07.2010
Vanzarea unui pachet de actiuni S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina

Raport curent - 08.07.2010
Litigiu aflat pe rolul Curtii de Apel Craiova referitor la hotarārea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.08.2008

Raport curent - 07.07.2010
Litigiu aflat pe rolul Curtii de Apel Craiova privind hotararea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 25.04.2009

Raport curent - 01.07.2010
Litigiu aflat pe rolul Curtii de Apel Craiova referitor la hotarārea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.08.2008

Raport curent - 30.06.2010
Litigiu aflat pe rolul Curtii de Apel Craiova referitor la hotarārea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 15.11.2008

Raport curent - 22.06.2010
Litigiu aflat pe rolul Curtii de Apel Craiova privind hotararea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 25.04.2009

Raport curent - 21.06.2010
Hotararea nr. 8/21.06.2010 a Consiliului de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A.

Raport curent - 17.06.2010
Ordonanta C.N.V.M. nr. 271/17.06.2010

Raport curent - 16.06.2010
Solutie Dosar penal nr. 14165/4/2006 avand ca obiect abuz in serviciu contra intereselor persoanelor (art. 246 C.p.) art. 26 C.p.

Comunicat presa - 11.06.2010
Comunicat de presa cu privire la plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2009

Raport curent - 08.06.2010
Litigiu aflat pe rolul Curtii de Apel Craiova referitor la hotararea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 25.04.2009

Raport curent - 02.06.2010
Litigiu aflat pe rolul Curtii de Apel Craiova referitor la hotarārile A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.08.2008

Raport curent - 01.06.2010
Litigiu aflat pe rolul Curtii de Apel Craiova referitor la hotarārile A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 15.11.2008

Comunicat presa - 13.05.2010
Disponibilitate Raport Trimestrial, Trimestrul I 2010

Raport curent - 05.05.2010
Litigii aflate pe rolul Curtii de Apel Craiova referitoare la hotararile A.G.O.A. S.I.F Oltenia S.A. din data de 15.11.2008

Raport curent - 30.04.2010
Hotararea AGOA din 30.04.2010

Rezultatul votarii pentru AGOA din 30.04.2010

Raport curent - 29.04.2010
Lipsa cvorumului necesar desfasurarii lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A., la prima convocare

Comunicat de presa - 29.04.2010
Disponibilitate Raport anual al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. aferent exercitiului financiar 2009

Raport curent - 27.04.2010
Cumpararea unui pachet de actiuni C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Bucuresti

Raport curent - 15.04.2010
Suspendare drept de vot conform prevederilor art. 2861 din Legea 297/2004,
Legea nr. 31/1990 si Legea nr. 85/2006 pentru AGOA S.I.F. Oltenia S.A. convocata pentru data de 29/30.04.2010

15.04.2010 - Lista detinatorilor de actiuni cu drepturi de vot suspendate la A.G.O.A. din 29/30.04.2010

Raport curent - 09.04.2010
Autorizarea domnului Stoian Nicolae in calitate de reprezentant al Compartimentului de Control intern al S.I.F. Oltenia S.A.

Comunicat de presa - 29.03.2010
Comunicat privind precizari referitoare la procedurile de vot ale AGOA S.I.F. OLTENIA S.A. din 29/30.04.2010

Raport curent - 25.03.2010
Vanzarea unui pachet de actiuni S.C. VIDRARU S.A. Curtea de Arges

Raport curent - 24.03.2010
Cumpararea unui pachet de actiuni S.C. BIOFARM S.A. Bucuresti

Raport curent - 22.03.2010
Completarea ordinii de zi a Convocatorului A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. pentru data de 29/30.04.2010

Raport curent - 18.03.2010
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Dolj, referitor la hotararirea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 25.04.2009

Raport curent - 16.03.2010
Vanzarea unui pachet de actiuni BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti

Raport curent - 16.03.2010
Cumpararea unui pachet de actiuni S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias

Raport curent - 11.03.2010
Convocare A.G.O.A. 29/30 Aprilie 2010

Comunicat - 11.03.2010
Comunicat referitor la propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar al anului 2009, a dividendului brut pe actiune, a termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor catre actionari.

Raport curent - 11.03.2010
Litigii aflate pe rolul Tribunalului Dolj, referitoare la hotararirea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 25.04.2009

Raport curent - 04.03.2010
Litigii aflate pe rolul Tribunalului Dolj, referitoare la hotararirea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 25.04.2009

Raport curent - 02.03.2010
Modificari in conducerea societatii: incetarea contractului individual de munca al Directorului Departamentului Management Logistica

Raport curent - 26.02.2010
Cumpararea unui pachet de actiuni S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.Bucuresti

18.02.2010 - Completare Calendar Comunicare Financiara 2010

Raport curent - 15.02.2010
Vanzarea unui pachet de actiuni ROMPETROL RAFINARE S.A.Constanta

Comunicat - 11.02.2010
Comunicat privind disponibilitatea situatiei preliminate privind rezultatele obtinute pentru exercitiul financiar 2009

Raport curent - 11.02.2010
Litigii aflate pe rolul Tribunalului Dolj, referitoare la hotararile A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.08.2008

Raport curent - 10.02.2010
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Dolj, referitor la hotararirea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 25.04.2009

Raport curent - 05.02.2010
Litigii aflate pe rolul Tribunalului Dolj, referitoare la hotararile A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.08.2008

Raport curent - 03.02.2010
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Dolj, referitor la hotararirea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.08.2008

Raport curent - 28.01.2010
Litigii aflate pe rolul Tribunalului Dolj, referitoare la hotararirea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 25.04.2009

26.01.2010 - Calendar Comunicare Financiara 2010

Raport curent - 13.01.2010
Litigiu aflat pe rolul Tribunalului Dolj, referitor la hotararirea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 25.04.2009

Raport curent - 08.01.2010
Vanzarea unui pachet de actiuni BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.