Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din septembrie 2017

Actualizat in 06.09.2017

Raport curent - 06.09.2017
Hotarari AGOA

06.09.2017 - Rezultat vot in AGOA din 06.09.2017Actualizat in 05.09.2017

Raport curent - 05.09.2017
Lipsa cvorum desfasurare AGOAActualizat in 01.08.2017

Raport curent - 01.08.2017
Convocare AGEA si AGOA pentru data de 05.09.2017

Situatiile financiare consolidate la 31.12.2016 - auditate

Raportul Consiliului de Administratie pentru Situatiile financiare consolidate la 31.12.2016

Declaratie in conformitate cu Legea 82 / 1991

Raport Auditor Financiar pentru Situatiile financiare consolidate la 31.12.2016

Procedura de Vot

Bulentin de Vot prin Corespondenta

Imputernicire speciala ex. 1

Imputernicire speciala ex. 2

Imputernicire speciala ex. 3

Declaratie conform Lege nr. 24 / 2017

Proiect Hotarari AGEA si AGOA