Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din Septembrie 2017

Actualizat in 05.09.2017

05.09.2017 - Rezultat vot in AGEA din 05.09.2017

Raport curent - 05.09.2017
Hotarari AGEAActualizat in 01.08.2017

Raport curent - 01.08.2017
Convocare AGEA si AGOA pentru data de 05.09.2017

Procedura de Vot

Bulentin de Vot prin Corespondenta

Imputernicire speciala ex. 1

Imputernicire speciala ex. 2

Imputernicire speciala ex. 3

Declaratie conform Lege nr. 24 / 2017

Proiect Hotarari AGEA si AGOA