Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din aprilie 2017

Actualizat in 05.04.2017

Rezultat votActualizat in 04.04.2017

Raport curent - 04.04.2017
Hotarari AGOAActualizat in 27.03.2017

Raport curent - 27.03.2017
Retragerea candidaturii domnului Capitanu Victor pentru functia de membru al Consiliului de Administratie al S.I.F. OLTENIA S.A.Actualizat in 16.03.2017

Bulentin de Vot prin Corespondenta - actualizat 16.03.2017

Imputernicire speciala ex. 1 - actualizat 16.03.2017

Imputernicire speciala ex. 2 - actualizat 16.03.2017

Imputernicire speciala ex. 3 - actualizat 16.03.2017

Lista candidatilor la functia de membru al Consiliului de AdministratieActualizat in 15.03.2017

Raport curent - 15.03.2017
Lista candidatilor la functia de membru al Consiliului de AdministratieActualizat in 10.03.2017

Procedura de vot - informatii suplimentareActualizat in 02.03.2017

02.03.2017
Propunere CA de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2016

Raport curent - 02.03.2017
Convocare AGOA pentru data de 04.04.2017

Situatiile financiare la 31.12.2016 - auditate

Raportul Consiliului de Administratie la 31.12.2016

Declaratia de conformitate cu Codul de Guvernanta Corporativa al BVB la 31.12.2016

Lista societatilor controlate de S.I.F. Oltenia la 31.12.2016

Declaratie in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006

Situatia activelor la data de 31.12.2016 - Anexa 17 (conform Regulament C.N.V.M. nr. 15/2004)

Situatia activelor la data de 31.12.2016 - Anexa 16 (conform Regulament C.N.V.M. nr. 15/2004)

Raport Auditor Financiar pentru anul 2016

Strategia pentru anul 2017

Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017

Material informativ privind punctul 7 de pe ordinea de zi

Procedura de Vot

Bulentin de Vot prin Corespondenta

Imputernicire speciala ex. 1

Imputernicire speciala ex. 2

Imputernicire speciala ex. 3

Declaratie conform OUG nr. 90/2014

Proiect Hotarari AGOA

Informatii privind documentele pe care trebuie sa le contina Dosarele de candidaturi pentru postul de administratorActualizat in 16.02.2017

Raport curent - 16.02.2017
Decizia A.S.F. nr.240/16.02.2017 (referitor ridicare suspendare drept de vot)